Käivitus koolilaste ujumisoskuse testimise kampaania

Kampaania „Parima ujumisoskusega klass“ kestab terve maikuu ja selle eesmärgiks on motiveerida õpilasi ujuma õppima, teadvustada ujumisoskuse vajalikkust ning selgitada, mida tähendab ujumisoskus.

Ujumisoskuse testimiseks on loodud konkreetne väljakutse, mille läbimine annab selge signaali selle kohta, kas ujumisoskus on omandatud või mitte. Test sisaldab hüppamist sügavasse vette, ujumist 100 meetrit rinnuli asendis, sukeldumist ja eseme toomist käega põhjast, püsimis paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit ning ujumist seejärel 100 meetrit selili asendis ja veest väljumist.

„Parima ujumisoskusega klass“ kampaania patroon on Eesti parim meesujuja Kregor Zirk, kes on 1.-10. maini Eestis ja on valmis avalikkusega jagama ujumisoskuse tähtsust ning õpetusi piisavaks ujumisoskuse omandamiseks. Kõigi kampaanias osalevate klasside ja klasside õpetajate vahel loositakse välja põnevaid auhindu Kalev Spa Veekeskuselt, Tervise Paradiisi Veekeskuselt, Super Skyparkilt, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumilt, Atlantis H2O Aquaparkilt, V-Spalt. Peaauhind on vahva ujumine koos Kregor Zirkiga tervele klassile. Peaauhind loositakse välja 26. mail. Kregor on uuesti Eesti 25.-30.mail ja saab sellel perioodil võitjaklassiga ühisujumise teha.

Kuna suvi pole enam kaugel ja ujumisoskus ning veeohutusalane teadlikkus on äärmiselt oluline, siis on väga tähtis pöörata tähelepanu ujumisoskusele ja selle vajalikkusele, esimestele sammudele ujuma õppimisel ning turvalisele käitumisele suvel veekogu ääres.

Loodame, et kampaania „Parima ujumisoskusega klass“ aitab kaasa ujumisoskuse populariseerimisele ning tõstab teadlikkust selle vajalikkusest. Koos saame tagada turvalise suve ja veemõnude nautimise kõigile.