Kampaania “Parima ujumisoskusega klass” osalemise tingimused ja reeglid on järgnevad:

 1. “Parima ujumisoskusega klass” on Eesti põhikoolide klassidele suunatud võistlus, millega pööratakse tähelepanu ujumisoskusele ja selle tähendusele.
 2. Kampaania kestab 08.05.2019-10.06.2019.
 3. Kampaaniat korraldajaks on Eesti Ujumisliit, registreerimiskood: 80086145 (edaspidi Korraldaja)
 4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik konkursi Korraldaja otsused konkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile konkursil osalejatele kohustuslikud.
 5. Kampaania eesmärgiks on motiveerida õpilasi ujuma õppima, teadvustada ujumisoskuse vajalikkust ja selgitada, mida tähendab “ujumisoskus”. Konkursil osalevate klasside (edaspidi: osalejad) eesmärgiks on läbi proovida ujumisoskuse kompleksharjutuse ning seeläbi aru saada, kas ujumisoskus on omandatud või mitte.
 6. Ujumistundide käigus kontrollivad koolide ujumisõpetajad (kehalise kasvatuse õpetajad) õpilaste ujumisoskust kooliujumine.ee lehel kirjeldatud ujumisoskuse kompleksharjutuse kaudu.
 7. Ujumisoskuse kompleksharjutuse, mille järgi koolide õpetajad õpilaste ujumisoskust kontrollida saavad kõlab järgnevalt: Hüppa sügavasse vette, uju 100 m rinnuli asendis, sukeldu, too käega põhjast ese, püsi paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit, uju seejärel 100 m selili asendis ja välju veest.
 8. Ujumisoskuse kompleksharjutusi tehes on õpetajal oluline jälgida, et õpilane teeks kompleksharjutuse järjest ning ei tõmbaks vahepeal rajast ning ei jääks raja või basseini ääre peale puhkama.
 9. Konkurssi peaauhind on veekeskuse pääsmed tervele klassile ning nendega kaasa minevatele õpetajatele ja klassi ujumisõpetajale veekeskuse pääse perele. Konkurssi peaauhindu on kaks ning need on välja pannud Pärnus asuv Tervise Paradiisi veekeskus ja Kalev Spa Hotell & Veekeskus.
 10. Konkursi peaauhinnad loositakse pimeloosi abil kahe parima tulemustega klassi vahel, kus kõige suurem % õpilastest oskab ujuda. Kui on mitu klassi, kus sama suur % lastest oskab ujuda, siis selgitatakse võitja välja pimeloosi abil parimate tulemustega klasside vahel.
 11. Peaauhind loositakse 11.06.2019 ning võidu klassi õpetajat teavitatakse. Võitja tehakse teatavaks ka kooliujumine.ee kodulehel.
 12. Nädala auhindade loosimised on: 21.05; 28.05; 04.06 ja 10.06, kus loositakse kõigi osalenud klasside vahel välja ujumisvarustust internetipood www.proswim.ee ja Spordiklubi Nord poolt. Auhinnad toimetatakse võitja klassini. Iganädalaste auhindade võitjad selgitatakse välja pimeloosiga.
 13. Kampaania lõpus loositakse kõigi kampaanias osalenud klasside õpetajate vahel välja auhinnad Kalev Spa Veekeskuselt (saunaoaasi kinkepiletid) ning Tervise Paradiisi veekeskuse külastus kahele ning Laulasmaa Spa vee-ja saunakeskuse päevane perepilet.
 14. Kampaania kodulehele kooliujumine.ee pannakse üles osalevate koolide ning klasside nimekiri ilma ujumistulemusteta.
 15. Kampaania lõppedes võtab Korraldaja endale õiguse teha kokkuvõtte infost ning ujumisoskuse tulemustest, mis on kampaania jooksul Korraldajani jõudnud.
 16. Kampaania on üles ehitatud õpetajate aususel ning seetõttu ei kontrolli kolmas osapool, kas kampaanias osalevad klassid suudavad ujumisoskuse kompleksharjutuse nii hästi ära teha nagu on õpetajate kampaanias osalemise vormi saadetud tulemustes kirjas.
 17. Lisa- või eriauhindade jagamise osas jätab Korraldaja endale õiguse otsustada nende välja andmise või jagamise konkursi käigus.
 18. Osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaania Korraldajal ei õnnestu osalejaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 19. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada konkurss ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu, kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel.
 20. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldaja esindajale.
 21. Kampaania lisainfo asub Interneti aadressil kooliujumine.ee/ujumisklass
 22. Kampaania Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest kodulehel.
 23. Kampaanias osaleja nõustub kampaania osalemisega enda isikuandmete kampaanias töötlemisega kampaanias toodud eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ega edastata kolmandatele isikutele.

Kampaania käik:

 1. Kampaanias “Parima ujumisoskusega klass” osalemiseks on vaja oma osalus registreerida kampaania Interneti lehel http://www.kooliujumine.ee/ujumisklass/#osalemine.
 2. Osalejateks võivad olla alg- ja põhikoolide klassid. Igast koolist võib konkursil osaleda mitu klassi.
 3. Klassi registreerijaks peab olema täisealine inimene, soovitavalt ujumisõpetaja, klassijuhataja või kehalise kasvatuse õpetaja, kellest saab konkursi vältel kontaktisik Korraldaja ja osaleja vahel.
 4. Registreerimisel tuleb teada anda oma kooli nimi; ujumisõpetaja, klassijuhataja või kehalise kasvatuse õpetaja kontakt; oma klassi andmed (mitmes klass, mitu õpilast on klassis, mitu õpilast osales ujumisoskuse kompleksharjutustes ning mitu õpilast läbis edukalt ujumisoskuse kompleksharjutuse). Samuti tuleb kinnitada, et registreerija on tutvunud kampaania tingimuste ja reeglitega;
 5. Registreerimise lõpptähtaeg .