E-õppematerjalid
E-ujumiskursuse keskkond
E-ujumiskursuse keskkond on kõigile, kes õpetavad lapsi ja täiskasvanuid ujuma või õpivad ise ujuma. E-ujumiskursus sisaldab 94 õppevideot, mis on sobiv harjutusvara nii alustajale kui ka kogenud ujujale, kes soovib oskust lihvida. E-ujumiskursusel saab videote põhjal määrata oma oskuste taseme ning alustada kursust vastavalt oma oskuste tasemele. Videote järgi ujulas harjutades omandatakse samm-sammult uusi oskusi, et jõuda ujumisoskuseni.
E-raamat „Teekond ujumisoskuseni”
E-raamat „Teekond ujumisoskuseni” kirjeldab 40 umbes 30-minutilist õppetundi basseinis ning sisaldab õppevideosid, mis toetavad iga osaoskuse omandamist. E-raamat on praktiline materjal, mis aitab õpetajal sisustada 40 ujumistunni iga minuti.
Eneseanalüüsid
Selles kursuse osas saab küsimustele vastates hinnata oma teadmisi ja oskusi. Videote põhjal saab analüüsida oma oskusi, panna proovile ja täiendada teadmisi veeohutusest ning analüüsida oma ujumistundidest saadud kogemusi. Esimese ja kolmanda osa kohta saab saata oma vastused enda poolt valitud e-posti aadressile. Osas „mina ja veeohutus” kuvatakse õiged ja valed vastused vastajale iga küsimuse järel ekraanile.
Veeohutuse materjalid
Lisaks ujumisoskusele on väga olulised ka veeohutusalased teadmised. E-ujumiskursuse keskkonna veeohutuse osast leiad erinevaid õppematerjale, et ennast sellel teemal täiendada.
Motivatsiooniks
94 õppevideot
Sellel lehel on kõik õppevideod, mis täiendavad e-raamatut „Teekond ujumisoskuseni” ja e-ujumiskursust. Vaata õppevideosid SIIT!
Tundide mitmekesistamine
Siit leiad mitmeid töölehti, mis sobivad ujumistundide mitmekesistamiseks ja basseinist väljas olevate õpilaste tunni eesmärgipäraseks sisustamiseks. Lae töölehed alla SIIT!
Küsi Eesti Ujumisliidust:
  • raamatut „Õpime ujuma”
  • niiskuskindlat raamatut „Teekond ujumisoskuseni”
  • koolitusi „Õpime ujuma” ja „Õpime ujuma 2”
  • ujumismärke
Kirjuta selleks koolitused@swimming.ee
E-õppematerjal toetab põhikooli õppekavas 2017. aastal kehtestatud ujumise õpitulemuse saavutamist esimeses kooliastmes.
Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise, eestindamise ja tootmise on tellinud haridus- ja teadusministeerium ning seda on rahastatud Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt”.